Privacy Policy

Artikel 1: Algemeen
De website: Wijnflix is eigendom van Wijnstart. Wijnstart houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Wijnstart bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking
Wijnstart verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van Wijnflix.nl ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Wijnstart zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:
aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren;
indien Wijnstart hier wettelijk toe verplicht wordt.

Artikel 3: Cookies
De website Wijnflix verzamelt geen informatie over het gebruik van deze website.

Artikel 4: Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 5: Aanpassingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 6: Vragen en informatie
Als u vragen heeft over de manier waarop Wijnstart met uw persoonlijke gegevens omgaat dan kunt u contact met ons opnemen.

Disclaimer
Ondanks de grote zorg en aandacht die Wijnstart aan het samenstellen van Wijnflix besteedt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is.
Wijnstart kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.
Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van Wijnstart.
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze algemene voorwaarden.